CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN – HOSE)


Thời gian thực hiện: 04/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

Địa điểm thực hiện: Phòng họp Titan 2, tầng 5, trung tâm hội nghị Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Phú Nhuận, TP.HCM

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%