CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH – HOSE)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020

Địa điểm thực hiện:  TCPH sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,185.2

-0.97 (-0.08%)

 
VNIndex 1,185.2 -0.97 -0.08%
HNX 252.59 0.22 0.09%
UPCOM 77.15 0.51 0.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông