CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW - HNX)

 

- Thời gian: Ngày 12/04/2017

- Địa điểm tổ chức:  Tp. Cần Thơ (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời)

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 135.67 1.3 0.95%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%