CTCP Pacific Dinco (PDB– HNX)

CTCP Pacific Dinco (PDB– HNX)


Thời gian thực hiện: 10/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến các cổ  đông.

Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau đến các cổ  đông.

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021