CTCP Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2 – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 28/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch số 02 Hà Nội.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

986.58

-7.61 (-0.77%)

 
VNIndex 986.58 -7.61 -0.77%
HNX 146.48 -1.7 -1.16%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%