CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (VKD – UpCoM)

CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (VKD – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 03/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Theo nội dung chương trình họp đại hội.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%