CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (VKD – UpCoM)

CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (VKD – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 03/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Theo nội dung chương trình họp đại hội.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%