CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC – HOSE)

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC – HOSE)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Melisa Center, 85 Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,168.26

-23.68 (-2.03%)

 
VNIndex 1,168.26 -23.68 -2.03%
HNX 231.98 1.47 0.63%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%