CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP – HNX)


Thời gian thực hiện: 25/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2020

Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường tầng 4 nhà điều hành, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình – Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,166.78

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,166.78 0.0 0.0%
HNX 240.12 0.0 0.0%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông