CTCP Ngân Sơn (NST – HNX)

Thời gian diễn ra Đại hội: 27/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Ngân Sơn, số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,249.23

-3.22 (-0.26%)

 
VNIndex 1,249.23 -3.22 -0.26%
HNX 292.54 -3.0 -1.02%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021