CTCP Năng lượng và Môi trường Vicem (VTV – HNX)

Thời gian thực hiện: 28/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2021

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,249.4

-3.05 (-0.24%)

 
VNIndex 1,249.4 -3.05 -0.24%
HNX 292.85 -2.68 -0.92%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021