CTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEP – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 21/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020

Địa điểm thực hiện: Tầng 3 số 46 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%