CTCP Mirae (KMR – HOSE)

Thời gian thực hiện: 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2019

Địa điểm thực hiện: CTCP Mirae – Chi nhánh Hưng Yên (xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của HĐQT

+ Báo cáo của BKS

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%