CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 11/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,248.65

-3.8 (-0.3%)

 
VNIndex 1,248.65 -3.8 -0.3%
HNX 292.85 -2.69 -0.92%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021