CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 12/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM.

Nội dung họp:  TCPH sẽ thông báo sau.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%