CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF – HNX)

Thời gian thực hiện: ngày 06/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM.

VNIndex

968.57

7.31 (0.75%)

 
VNIndex 968.57 7.31 0.75%
HNX 141.04 -0.66 -0.47%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%