CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (DNL – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 09/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,249.09

-3.36 (-0.27%)

 
VNIndex 1,249.09 -3.36 -0.27%
HNX 293.07 -2.47 -0.84%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021