CTCP Lilama 45.3 (L43 – HNX)

Thời gian thực hiện: 28/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – CTCP Lilama 45.3 (Lô 4K, Đường Tôn Đức Thắng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi).

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,248.91

-3.54 (-0.28%)

 
VNIndex 1,248.91 -3.54 -0.28%
HNX 292.9 -2.63 -0.9%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021