CTCP LICOGI 16 (LCG – HOSE)

CTCP LICOGI 16 (LCG – HOSE)


Thời gian thực hiện: 18/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ

VNIndex

991.06

-3.13 (-0.32%)

 
VNIndex 991.06 -3.13 -0.32%
HNX 147.24 -0.94 -0.64%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%