CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu (DSG – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu - phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung họp:  Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ  đông .

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%