CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh (KLM – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 10/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%