CTCP Khoáng sản FECON (FCM – HOSE)


Thời gian thực hiện: 12/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%