CTCP Khảo sát và Xây dựng - USCO (USC – UpCoM)

CTCP Khảo sát và Xây dựng - USCO (USC – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 08/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tại số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung họp: Chi tiết tại Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

VNIndex

995.5

1.31 (0.13%)

 
VNIndex 995.5 1.31 0.13%
HNX 147.63 -0.55 -0.37%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%