CTCP In Sách giáo khoa Tp.HCM (SAP - HNX)

 

- Thời gian thực hiện: 08h 00 ngày 23/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Tp.HCM, địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp.HCM.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%