CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP - UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/04/2018

Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Hóa- Dược phẩm Mekophar, số 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+     Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2017
+     Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017
+     Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
+     Các vấn đề khác.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%