CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 31/03/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021

Địa điểm thực hiện: Tại hội trường CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,168.47

1.14 (0.1%)

 
VNIndex 1,168.47 1.14 0.1%
HNX 249.22 3.1 1.24%
UPCOM 76.64 0.41 0.54%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông