CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX – HNX)

Thời gian thực hiện: 27/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018.

Địa điểm thực hiện: CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân- Ấp Suối Nhum - Xã Hắc Dịch - Huyện Tân Thành – Tỉnh BRVT.

Nội dung họp:

+ Thông qua BCTC năm 2017-phân phối lợi nhuận 2017
+ Thông qua kế hoạch tài chính năm 2018 – Kế  hoạch PPLN năm 2018
+ Thông qua kế hoạch đầu tư 2018
+ Các vấn đề khác

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%