CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP – HOSE)


Thời gian thực hiện: 30/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2020

Địa điểm thực hiện: Nhà Văn Hóa Lao Động tỉnh Đồng Tháp - Số 181 đường Ngô Thì Nhậm, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung họp:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021