CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP – HOSE)

CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP – HOSE)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Số 4 đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%