CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 20/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông

Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông

VNIndex

946.2

1.78 (0.19%)

 
VNIndex 946.2 1.78 0.19%
HNX 140.75 0.42 0.3%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%