CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL – HOSE)

CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL – HOSE)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Dự kiến Tầng 5, Times Tower – HACC1 Complex, số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội, Địa điểm chính thức Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Công ty sẽ thực hiện công bố cụ thể khi gửi giấy mời.

VNIndex

988.42

-5.77 (-0.58%)

 
VNIndex 988.42 -5.77 -0.58%
HNX 147.02 -1.16 -0.79%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%