CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT – HNX)

CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT – HNX)


Thời gian thực hiện: 10/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, Phường 5, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, đề ra phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020.

+ Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền cho ĐHCĐ. Chương trình và nội dung chi tiết sẽ thông báo cho cổ đông sau.

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%