CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT – UpCoM)

CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Khách sạn Đồng Nai – số 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019;

+ Báo cáo của ban Kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

+ Một số vấn đề khác.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021