CTCP Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – HOSE)


Thời gian thực hiện: 17/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020

Địa điểm thực hiện: Thông báo trong thư mời.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%