CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (EPH – UpCoM)

CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (EPH – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nội dung họp:  Theo nội dung chương trình họp đại hội.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông