CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 28/03/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2018

Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thông qua báo cáo tài chính năm 2017, thông qua việc trích lập các quỹ năm 2017, thông qua phương án chia cổ tức năm 2017, dự kiến mức cổ tức năm 2018 và các nội dung khác.

VNIndex

968.57

7.31 (0.75%)

 
VNIndex 968.57 7.31 0.75%
HNX 141.42 -0.28 -0.2%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%