CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan (HLT – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 13/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn - Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,253.97

1.52 (0.12%)

 
VNIndex 1,253.97 1.52 0.12%
HNX 294.64 -0.89 -0.3%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021