CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông (QCC – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 28/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2020

Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%