CTCP Đầu tư Xây dựng số 5 (CI5 – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%