CTCP Đầu tư và Xây dựng - VVMI (DXD – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 05/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,452.84

-43.18 (-2.97%)

 
VNIndex 1,452.84 -43.18 -2.97%
HNX 445.34 -21.52 -4.83%
UPCOM 112.22 -0.45 -0.4%