CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18 – HNX)

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18 – HNX)


Thời gian thực hiện: 31/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Mễ Trì, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VNIndex

985.99

-8.2 (-0.83%)

 
VNIndex 985.99 -8.2 -0.83%
HNX 146.44 -1.73 -1.18%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%