CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM – HOSE)

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM – HOSE)


Thời gian thực hiện: 24/10/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:  Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông dự họp.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%