CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 16/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:  Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%