CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL – HOSE)

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL – HOSE)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P.4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Bầu bổ sung một thành viên HĐQT;

+ Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Và các nội dung khác.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 68.61 -0.41 -0.6%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021