CTCP Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (SCC – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 26/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2020

Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

919.49

-1.56 (-0.17%)

 
VNIndex 919.49 -1.56 -0.17%
HNX 133.03 -1.01 -0.76%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%