CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 19/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

Địa điểm thực hiện: Được ghi trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi đến các cổ đông.

Nội dung họp: Được ghi trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi đến các cổ đông

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.51 0.34%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021