CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID – HOSE)

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 15/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Đầu tư Phát triển thương mại Viễn Đông, 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.        

Nội dung họp:

+  Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết qủa thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017;

+ Thông qua các nội dung liên quan khác.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%