CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN – HNX)


Thời gian thực hiện: 06/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bamboo Green - Số 158 - Đường Phan Châu Trinh - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,352.64

6.77 (0.5%)

 
VNIndex 1,352.64 6.77 0.5%
HNX 357.97 4.73 1.32%
UPCOM 96.25 0.44 0.46%
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021