CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TDC – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 29/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hotel Grand Saigon – số 08 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,250.57

-5.86 (-0.47%)

 
VNIndex 1,250.57 -5.86 -0.47%
HNX 281.09 0.16 0.06%
UPCOM 80.66 0.8 0.99%