CTCP Đầu tư Điện lực 3 (PIC – HNX)


Thời gian thực hiện: 27/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020

Địa điểm thực hiện: Green Plaza, địa chỉ 238 Bạch Đằng – thành phố Đà Nẵng.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021