CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH – HOSE)

Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 15/6/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2019

Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%